Europejska Konwencja Zwierząt Domowych | www.konwencja.org.pl
Europejska konwencja ochrony zwierząt domowych - TAK!

Konwencje Rady Europy dotyczące ochrony zwierząt

z uwzględnieniem udziału Polski

Nr
CETS
Tytuł konwencji Data
podpisania
Data
ratyfikacji
Dz. U.
rok.nr.poz.
065 European Convention for the Protection of Animals during International Transport
087 European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes | Europejska konwencja o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich 20.04.2005 20.02.2008 2008.104.665
102 European Convention for the Protection of Animals for Slaughter | Europejska konwencja o ochronie zwierząt przeznaczonych do uboju 11.05.2006 03.04.2008 2008.126.810
103 Additional Protocol to the European Convention for the Protection of Animals during International Transport
104 Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats | Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk 24.03.1995 13.09.1995 1996.058.0263
1996.058.0264
123 European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes 16.04.2008
125 European Convention for the Protection of Pet Animals
145 Protocol of Amendment to the European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes | Protokół zmian do Europejskiej konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich 20.04.2005 20.02.2008
170 Protocol of Amendment to the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes
193 European Convention for the Protection of Animals during International Transport (Revised)

 

Źródła:
Wykaz Konwencji Rady Europy
Wykaz Konwencji Rady Europy podpisanych lub ratyfikowanych przez Polskę