Europejska Konwencja Zwierząt Domowych | www.konwencja.org.pl
Europejska konwencja ochrony zwierząt domowych - TAK!

Wykaz aktów podpisania i ratyfikowania Konwencji

państwodata
podpisania
data
ratyfikacji
data
wejścia w życie
Austria 02.10.1997 10.08.1999 01.03.2000
Azerbejdżan 22.10.2003 19.10.2007 01.05.2008
Belgia13.11.1987 20.12.1991 01.07.1992
Bułgaria 21.05.2003 20.07.2004 01.02.2005
Cypr 09.12.1993 09.12.1993 01.07.1994
Czechy 24.06.1998 23.09.1998 24.03.1999
Dania 13.11.1987 20.10.1992 01.05.1993
Finlandia 02.12.1991 2.12.1991 01.07.1992
Francja18.12.1996 3.10.2003 01.05.2004
Grecja 13.11.1987 29.4.1992 01.11.1992
Hiszpania09.10.2015 09.10.2015  01.02.2018
Holandia13.11.1987  
Litwa11.09.2003 19.05.2004 01.12.2004
Luksemburg 13.11.1987 25.10.1991 01.05.1992
Łotwa01.03.201016.05.201001.05.2011
Niemcy21.06.1988 27.05.1991 01.05.1992
Norwegia 13.11.1987 03.02.1988 01.05.1992
Portugalia 13.11.1987 28.06.1993 01.01.1994
Rumunia23.06.2003 06.08.2004 01.03.2005
Serbia02.12.201002.12.201001.07.2011
Szwecja14.03.1989 14.03.1989 01.05.1992
Szwajcaria13.11.1990 03.11.1993 01.06.1994
Turcja18.11.1999 28.11.2003 01.06.2004
Ukraina05.07.201109.01.201401.08.2014
Włochy13.11.1987 19.04.2011 01.11.2011

wg. stanu na dzień 25.05.2020